Please note: currently TUP does not take any new orders.
Hva var det du prøvde å få til?
ISBN: 978-82-300-0736-5
Year: 2010

Price: 10 €
(+ 5 € postage)Hva var det du prøvde å få til?

En dialog om politikk og kold krig
Johan Galtung og Arne Treholt

Med et forord av Ketil Bjørnstad

Tilegnet Arne Haugestad og Ingjald Ørbeck Sørheim

I denne dialogen er fokus på det Arne Treholt gjorde til han ble arrestert januar 1984, ikke på det han ikke gjorde men ble dömt for i Norges-historiens kanskje störste rettsskandale. Det dreier seg om kommunikasjon og forståelse under den kolde krig, i en samtale med Johan Galtung som arbeidet for det samme.

Fra Ketil Björnstads forord:

"Denne boken er konkret, lærd og tidvis rystende, med tanke på hvilke politiske og moralske perspektiver den åpner for. Måtte den også bli lest av alle som fortsatt har tiltro til den norske rettssikkerheten, og på at Arne Treholt fikk en rettferdig dom."

Johan Galtung, födt i Oslo, Norge i 1930, bor i Spania, Frankrike, Japan og USA, og arbeider med konflikt-megling og fredsforskning. Han har hittil publisert litt over 150 böker og 1,500 artikler om fred og andre emner. 40 av hans böker har blitt oversatt til 33 språk i tilsammen 134 bokoversttelser. Han grunnla TRANSCEND: A Peace Development Environment Network i 1993, og TRANSCEND Peace University som rektor i 2003.

Arne Treholt, födt på Brandbu, Norge i 1942, journalist, sterkt engasjert for demokrati i Hellas, statssekretær for Jens Evensen i Havrettssekretariatet, med i forhandlingene med Sovjet-unionen om havrett i nordiske områder. Arrestert 20 januar 1984 på basis av "bevis" som synes fabrikkert av det norske overvåkingspolitiet i samarbeid med FBI-CIA, dömt til 20 år juni 1985, sonet 8 1/2 år, og er nå visepresident i United World Capital på Kypros.

X

X

>
TRANSCEND | TMS | TUP | TPU | TPC | TRI

© 2024 TRANSCEND International