(čeština-Czech) Elitní převrat k zabití nebo zotročení nás: Proč je nemohou vlády, právní kroky a protesty zastavit?

ORIGINAL LANGUAGES, 1 Aug 2022

Robert J. Burrowes - TRANSCEND Media Service

V roce 2020 zahájila globální elita pod záminkou „viru a očkování“ svůj velmi dlouho plánovaný puč s cílem získat úplnou kontrolu nad lidskou populací.

V návaznosti na historii, která započala s lidskou civilizací před zhruba 5 000 lety, a nejméně 50 let v závěrečném plánování, nyní vrcholí postupné úsilí elit v místním, národním a nyní i globálním kontextu o vyvraždění nežádoucích populací a zotročení těch, kteří zůstanou naživu. Viz „Poslední bitva o lidstvo: Teď nebo nikdy v dlouhé válce proti Homo Sapiens„.

Bohužel však povědomí o tom, co se skutečně děje, zůstává mimořádně nízké, a to i mezi těmi, kteří se brání pokračujícímu ničení našich práv a svobody, stejně jako rychle narůstajícímu počtu mrtvých v důsledku „očkování“. Viz „Terrified of Freedom: Proč většina lidí přijímá technotyranii globální elity“.

Dovolte mi, abych znovu stručně vysvětlil, co se přesně děje a proč nejoblíbenější reakce – lobbování u vlád, účast ve volbách nebo zakládání nových politických stran, právní výzvy a protesty nemohou být ze strany zainteresovaných osob úspěšné. A co musíme udělat, chceme-li tento puč překazit.

Co se děje?

Pokud si přečteme webové stránky Světového ekonomického fóra i primární dokumenty, které tato organizace vydává, a poslechneme si klíčové mluvčí organizace, jako je Klaus Schwab – viz „Nyní je čas na „velký reset“ – a Yuval Noah Harari – viz „Přečtěte si v plném znění drsné varování Yuvala Harariho pro Davos“ – je agenda elit zcela jasná.

Pod souhrnným názvem „Velký reset“ zahájilo Světové ekonomické fórum řadu hluboce provázaných programů, které přinesou zásadní změny ve 200 oblastech lidského života pro ty, kteří zůstanou naživu.

Mezi tyto vzájemně propojené agendy patří realizace eugenického programu elity – viz „Agenda globální elity „Zabíjet a ovládat„: Zničení naší potravinové bezpečnosti“ spolu s programy souvisejícími se čtvrtou průmyslovou revolucí a transhumanismem, které jim zajistí úplnou kontrolu nad zbývající transhumánní populací ve světě řízeném technokraty. Viz „Killing Off Humanity: Jak globální elita využívá eugeniku a transhumanismus k utváření naší budoucnosti„.

Tyto programy zahrnují snahy o vývoj a zavádění příslušných technologií – včetně těch, které se týkají 5G (a brzy i 6G), vojenských zbraní, umělé inteligence [AI], digitální identity, velkých dat, nanotechnologií a biotechnologií, robotiky, internetu věcí [IoT], internetu těl [IoB], internetu smyslů [IoS], kvantové výpočetní techniky, dohledu a metaverza – které budou podkopávat lidskou identitu, lidskou svobodu, lidskou důstojnost, lidskou vůli a/nebo lidské soukromí. Tyto technologie nás mimo jiné připraví o kontrolu nad vlastním bankovnictvím a financemi. Viz „Převzetí kontroly zničením hotovosti: Pozor na kybernetický polygon jako součást převratu elit„.

Zopakujme si to: Výsledkem těchto programů bude podstatné vylidnění Země a transhumánní zotročení a uvěznění těch, kteří zůstanou naživu, především v jejich „chytrých městech“.

Mark Steele ve své rozsáhlé odborné zprávě o vysílání řízené energie 5G dospěl k závěru: „Důkazy svědčící prima facie o této globalistické depopulační agendě jsou jednoznačné… Jedná se o největší zločin, který byl kdy spáchán na lidstvu a celém Božím stvoření. Viz „Zpráva odborníků: Pátá generace (5G) řízeného energetického záření v kontextu nanometalem kontaminovaných vakcín, které obsahují Covid-19 s anténami z oxidu železitého s grafitem„.

Je zřejmé, že se tak děje bez jakékoli konzultace s těmi z nás, kteří by se označili za „obyčejné“ lidi.

Kdo to organizuje?

Převrat naplánovala globální elita a její hlavní představitelé. Je realizován zejména prostřednictvím kontroly elity nad klíčovými mezinárodními organizacemi (jako je Světová zdravotnická organizace a OSN), příslušnými korporacemi (včetně těch z technologického, farmaceutického a mediálního průmyslu) a národními vládami.

První bod, který je třeba vzít na vědomí, je prostý: Globální elita je příliš bohatá a mocná na to, aby se obtěžovala osobně se účastnit známých fór, jako je Světové ekonomické fórum, nebo i méně známých, jako je Rada pro inkluzivní kapitalismus. Lidé, kteří „stojí v čele“ organizací tohoto druhu, jsou zástupci elity. Na jedné straně bohatí a mocní, kteří se rádi nechají veřejně identifikovat, ale ne pánové, kteří utvářejí naše osudy, i když vypracovávají mnoho detailů. Jedna z diskusí na toto téma, viz: Co je to „Rada pro inkluzivní kapitalismus“? Je to Nový světový řád.

Protože je však tato globální elita šílená a zločinná zároveň, nemají její členové žádnou představu o tom, co znamená prožívat „obyčejný“ lidský život s jeho každodenními boji a občasnými triumfy, s jeho rutinními obavami a prostými radostmi. Viz „Globální elita je šílená„. Další informace naleznete v článcích ‚Proč násilí?‘ a ‚Psychologie bez strachu a psychologie strachu: Principy a praxe„.

Dovolte mi ještě jednou stručně vysvětlit, proč nás vlády, právní výzvy a protesty v různých podobách nemohou zachránit před tím, co se děje, ačkoli elita je ráda, že na takové úsilí plýtváme energií, jak zamýšlí.

Ústavy, vlády a iluze o „demokracii

Zatímco takzvané demokratické procesy jsou již dlouho přetvářkou, i zdánlivé prvky demokracií – ústavní dělbu moci (rozdělení zákonodárné, výkonné a soudní funkce vlády, které má údajně omezit možnost svévolných excesů vlády), dodržování lidských práv (včetně svobody projevu, shromažďování a pohybu), dodržování zákonů a dodržování zákonného procesu – prakticky všechny vlády (národní, provinční a místní) po celém světě, neboť opatření, o nichž rozhodla elita a která byla vyhlášena prostřednictvím jejích mezinárodních organizací, jako je Světové ekonomické fórum a Světová zdravotnická organizace, vlády jednoduše zavedly, přestože různými způsoby porušovaly ústavní ustanovení, a to bez jakékoliv veřejné (nebo v mnoha případech dokonce parlamentní) diskuse.

Zopakujme si to ještě jednou: máte vzhledem k významným rolím, které v posledních dvou a půl letech hrají elitní organizace jako Světové ekonomické fórum a Světová zdravotnická organizace, pocit, že vlády dodržují národní ústavy a přijímají nezávislá rozhodnutí? Nebo jen plní příkazy?

A přestože údajně máme právo na „svobodu projevu“, i pokus nesouhlasících politiků prezentovat alternativní názor na jakémkoli mainstreamovém fóru, a kromě toho i na spoustě „progresivních“, vede k jednomu z řady výsledků, jako je v nejmírnějším případě cenzura, v čele s korporátními a velkými sociálními médii, nebo výkřiky obvinění jako „konspirační teoretik“ a „antivaxer“, které mají ostatním zdiskreditovat nesouhlasný hlas.

Stalo se tak samozřejmě proto, že politici nejsou voličům zavázáni, a proto je lobbování u politiků ztrátou času, pokud nejde o geopoliticky, vojensky, ekonomicky a ekologicky nevýznamnou záležitost. Jak bylo naznačeno výše, elita řídí politický osud politiků, z nichž většina si je dobře vědoma toho, že jejich politické přežití nemá nic společného s tím, aby se zavděčili běžným voličům. Politici jsou zavázáni elitě, která manipuluje s mocenskými pákami, jako jsou korporátní média a vzdělávací systém, zaměstnává armádu lobbistů, aby zajistila, že preference elity budou všemi jasně pochopeny (přičemž v případě potřeby využívá úplatky), a má připravený přístup k možnostem odstranění, jako je v nejzákladnějším případě odebrání předvolebního souhlasu.

Nejvyšší sankcí, na kterou v současném kontextu doposud doplatilo pět národních prezidentů, je samozřejmě vražda. Viz „Pět prezidentů, kteří se postavili proti Covidovým vakcínám, záhadně zemřelo, nahradili je provakcinátoři“ (Five Presidents Who Opposed Covid Vaccines Have Conveniently Died, Been Replaced by Pro-Vaxers).

A Emanuel Pastreich předkládá přesvědčivý argument, že Šinzóa Abeho, velmi mocného minulého japonského premiéra, postihl stejný osud kvůli jeho pokračujícímu odporu vůči základním prvkům agendy elit. Navíc existují i další klíčové politické osobnosti, které pravděpodobně patří do této kategorie, nemluvě o těch, které byly spíše odsunuty na vedlejší kolej, než zavražděny.

„Abe byl zatím nejvýše postavenou obětí skryté rakoviny, která rozežírá vládnutí v národních státech po celém světě, institucionální nemoci, která přesouvá rozhodování z národních vlád na síť soukromých superpočítačových bank, soukromých korporací, kapitálových skupin, nájemných zpravodajských firem v Tel Avivu, Londýně a Restonu a strategických myslitelů zaměstnaných miliardáři ve Světovém ekonomickém fóru, NATO, Světové bance a dalších podobných báječných institucích.“

Souběžně s odstraňováním nebo odsouváním nevyhovujících vůdců na vedlejší kolej se bohatství elit již dlouho využívá „k vytváření neviditelných sítí pro tajné globální vládnutí, které nejlépe reprezentuje program Světového ekonomického fóra Young Global Leaders (česky) a program Schwarzman Scholars„. Tyto vycházející politické osobnosti infiltrují vlády, průmysl a výzkumné instituce jednotlivých zemí, aby zajistily, že globalistická agenda bude nerušeně pokračovat.“ Viz „Atentát na arcivévodu Šinzó Abeho: Když globalisté překročili Rubikon„.

V důsledku formálního politického podřízení se agendě elit byla údajně základní lidská práva – jako je svoboda projevu, shromažďování a pohybu – v rámci různých výluk, zákazů vycházení a stanného práva vyvrácena a mnoho lidí, kteří se pokoušejí tato práva uplatňovat, rychle zjistilo, že již neexistují, snad s výjimkou velmi úzkých kruhů nebo určitých souvislostí.

Možná, že ústavní právník John W. Whitehead ve spolupráci s Nishou Whiteheadovou vystihli skutečnou hloubku toho, co se stalo, v těchto dvou odstavcích týkajících se Spojených států, ale stejně tak použitelných i pro jiné země:

„Nejenže federální vláda a vlády jednotlivých států rozvrátily ústavní strukturu národa pomocí uzamčených mandátů, které poslaly ekonomiku do záhuby a způsobily chaos v našich svobodách, ale téměř přesvědčily občany, aby byli závislí na vládě, pokud jde o finanční almužny, lékařské zásahy, ochranu a obživu.

„Uplynulý rok pod zámkem byl lekcí v mnoha věcech, ale především lekcí v tom, jak indoktrinovat obyvatelstvo, aby milovalo a poslouchalo Velkého bratra.“ Viz „Přežijí naše svobody po roce uzavření tyranii COVID-19?“.

Ale „Velký bratr“ není vláda. Jsou to elitní postavy, které jsou z velké části nebo úplně skryty před zraky veřejnosti a o kterých se nikdy nic podstatného nedozvíte, pokud se vůbec něco dozvíte.

Přesto to nebrání jejich zástupcům, jako jsou ti z Rady pro inkluzivní kapitalismus, aby vám říkali, co dělají. Jen tomu málokdo věnuje pozornost.

Jak poznamenal Brandon Smith: „Členové CIC, včetně šéfa banky Bank of America, otevřeně naznačují, že ke splnění svých cílů nepotřebují spolupráci vlád. Říkají, že korporace mohou většinu sociálního inženýrství realizovat bez politické pomoci. Jinými slovy, jedná se o samotnou definici „stínové vlády“ – masivní korporátní spiknutí, které v tandemu pracuje na realizaci sociálních změn bez jakéhokoli dohledu.“ Viz „Co je to „Rada pro inkluzivní kapitalismus“? Je to Nový světový řád„.

Pokud stále věříte, že se z této šlamastyky dostaneme lobbováním u nějaké vlády, nebo zvolením jiné politické strany do vlády, můžete si přečíst více o tom, jak svět skutečně funguje, v knize „Zabití demokracie jednou provždy: Státní převrat globální elity, který ničí život, jak ho známe“.

Právní výzvy

Zatímco „právo“ a právní procesy jsou zahaleny klamem, který naznačuje, že hrají roli při vytváření „spravedlivých“ společností, ve skutečnosti je již dlouho známo, že kontrola elit nad vládami zajišťuje, že zákony jsou psány tak, aby upevňovaly dravou kontrolu korporací, a že kontrola elit nad právními systémy zajišťuje, že fungují tak, aby udržovaly moc elit, zisky korporací a osobní privilegia té nepatrné menšiny, která má obrovský prospěch z globálního systému násilí, vykořisťování a ničení.

V roce 1748 napsal baron de Montesquieu knihu Duch zákonů, v níž poznamenal: „Není větší tyranie než ta, která je páchána pod záštitou zákona a ve jménu spravedlnosti. Od té doby napsala pozoruhodná a různorodá řada autorů, počínaje dobou před více než 100 lety, včetně Karla Marxe, Lva Tolstého a Mohandase K. Gándhího, kritiky odhalující nespravedlnost a násilí v právních systémech. Navzdory tomu stále široce převládá iluze, že právo je neutrálním orgánem, který zajišťuje spravedlnost.

Výsledkem je, že lidé s dobrými úmysly, kteří nedokážou rozlišit mezi tím, čemu byli přesvědčeni, a pravdou, plýtvají obrovským množstvím času, energie a prostředků. Právní systém je navržen tak, aby občas přinesl vítězství spravedlnosti v nějakém relativně bezvýznamném kontextu, aby udržoval široce rozšířenou lidovou iluzi, že „spravedlnost převládá“, a zároveň fungoval tak, aby udržoval společenskou kontrolu elit nad obyvatelstvem, utlačoval vykořisťované voliče a ty, kteří se staví na odpor, a zakrýval a bránil rozsáhlou síť elitní a korporátní kriminality, která prostupuje všemi aspekty života na planetě. Tuto iluzi posilují filmy a televizní pořady založené na právním prostředí, v nichž často vítězí „malý člověk“.

A proto jste nikdy neslyšeli heslo „Bojujte za spravedlnost“: Zrušte právní systémy“.

Pokud si myslíte, že právu jde skutečně o spravedlnost, pak si položte otázku, proč chudoba a bezdomovectví nejsou postaveny mimo zákon a těm, kteří chudobou a bezdomovectvím trpí, není okamžitě poskytnuto sociální bydlení a přiměřený příjem. To by samozřejmě bylo snadné, kdyby se zrušily vojenské rozpočty na zabíjení (a smysluplně se řešily mezinárodní konflikty) nebo kdyby se ve prospěch lidstva zpřístupnilo odhadovaných 32 bilionů dolarů nelegálního bohatství ukrytého v daňových rájích. Viz „Elitní bankovnictví na váš úkor: Jak jsou tajné daňové ráje využívány ke krádeži vašich peněz„.

Pointa je jednoduchá: Globální elita působí mimo právní stát. Právní systémy ji nijak nezadrží ani nepoženou k odpovědnosti. Slyšeli jste někdy o Du-Pontovi, Warburgovi Rothschildovi, Rockefellerovi nebo dokonce Windsorovi, že stáli před soudem? Nebo o organizacích jako Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů?

A přestože jakékoli vyšetřování rychle odhalí, že někdy dochází k pokusům pohnat k odpovědnosti korporaci za určitou nezákonnou činnost v národním kontextu, ze záznamů také vyplývá, že převažujícím výsledkem soudních sporů proti korporacím jsou vleklé právní bitvy, v nichž se hledají východiska, nebo dlouhé prodlevy při vyvozování odpovědnosti, pokuty, které jsou snadno „odepsány“ jako náklady na podnikání – viz „Historie podvodů, korupce a využívání nigerijských dětí jako „pokusných králíků“ společností Pfizer“ – a také odmítnutí zaplatit pokuty a/nebo odplata vůči stěžovatelům a/nebo jejich zástupcům. Viz „Jak právník zabývající se ochranou životního prostředí, vyhrál obrovský rozsudek proti společnosti Chevron, přišel o všechno„.

Samozřejmě neexistuje žádná mezinárodní právní infrastruktura, která by dokázala přimět korporace nebo mezinárodní organizace k nějaké smysluplné odpovědnosti.

Chcete-li si o tomto tématu přečíst více, podívejte se na článek „Právní stát: Vláda práva je nespravedlivá a násilná„.

Demonstrace, blokády, konvoje a další masové mobilizace

Pokud konflikt důkladně neanalyzujeme, není možné vypracovat rozumnou strategii, která zahrnuje určení vhodných strategických ohnisek pro jakoukoliv akci a následné naplánování taktiky, která se zaměřuje na jednotlivá ohniska. To nevyhnutelně znamená, že v podstatě hádáme, co dělat, a předem nevíme, jakou povahu bude mít strategický dopad akce.

Navíc hádání, jakou akci podniknout, obvykle na základě toho, co je nám známé nebo co nám připadá dobré – třeba proto, že se sejdeme s partou „dobrých lidí“ – prakticky nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím, jako je organizování masové mobilizace v té či oné podobě (ať už s lidmi, nákladními auty, traktory…), zaměřené na vlády. A ty elitní agenti rádi ignorují, jak dokazuje dlouhý záznam!

Jak kdysi poznamenal bývalý americký ministr zahraničí Alexander Haig o masové protiválečné demonstraci: „Ať si pochodují, jak chtějí, dokud platí daně. Haig, čtyřhvězdičkový generál, který nebyl považován za nejinteligentnějšího ministra zahraničí v dějinách USA, jistě chápal význam taktické volby. Většina aktivistů o tom nemá ani ponětí.

Což ilustruje, proč jsou demonstrace notoricky neúčinné, jak znovu ukázala největší demonstrace světové historie z 15. února 2003 – zahrnující demonstrace ve více než 600 městech po celém světě, kterých se zúčastnilo až 30 000 000 lidí, proti chystané válce proti Iráku vedené USA – viz „Svět říká válce ne: demonstrace proti válce proti Iráku“.

Pointa je jednoduchá: Rozhodující nejsou jednotlivé akce a počty, rozhodující je strategie. Je zřejmé, že velká shromáždění, ať už mají jakoukoli podobu, mohou být účinná, pokud jsou strategicky zaměřená – nikdy však na vlády. Viz „Proč aktivisté selhávají„.

Má-li mít jakékoli shromáždění vůbec nějakou strategickou hodnotu, musí být ve své podstatě využito ke zvýšení povědomí o strategických prostředcích odporu.

Chceme-li tedy podniknout akci, která bude strategicky účinná, musíme určit vhodný strategický cíl pro daný kontext a poté naplánovat akci, která tohoto cíle dosáhne. Cokoli jiného jsou dohady. Viz „Nenásilné akce: Proč a jak fungují„.

Efektivní odpor proti agendě elit

Pokud máte myšlenkovou odvahu strategicky vzdorovat „Velkému resetu“ a s ním spojeným agendám, můžete se zúčastnit kampaně „Jsme lidé, jsme svobodní„, která určuje seznam 30 strategických cílů, jak toho dosáhnout.

Kromě toho a jednodušeji si můžete stáhnout jednostránkový leták, který určuje krátkou sérii zásadních nenásilných akcí, které může podniknout každý. Tento leták, který je nyní k dispozici v 17 jazycích (čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, maďarština, italština, polština, rumunština, ruština, srbština, španělština a slovenština) a několik dalších jazyků se připravuje, si můžete stáhnout zde: „Sedmidenní kampaň proti velkému resetu„.

Pokud vás strategický odpor proti „Velkému resetu“ (a všem souvisejícím agendám) oslovuje, zvažte, zda se nepřipojit ke skupině „We Are Human, We Are Free“ na Telegramu (odkaz je dostupný z webových stránek).

A pokud chcete nějakou formou organizovat masovou mobilizaci, ujistěte se alespoň, že jeden nebo více z případného týmu organizátorů a/nebo řečníků je zodpovědný za pozvání lidí k účasti na této kampani a že někteří lidé na akci jsou určeni k rozdávání jednostránkového letáku o kampani.

Závěr

Jak si elita dobře uvědomuje, kritika toho, co dělá, a rady ohledně účinné strategie, jak ji porazit, nejsou vyhledávány těmi, kdo nemají zájem o analýzu, pochopení a strategický dopad. A tyto informace jsou snadno potlačovány, takže se o nich dozví jen málo těch, kteří by o ně mohli mít zájem.

Proto je hlavním úkolem dostat relevantní informace k těm, kteří se chtějí bránit způsobem, který něco změní.

V současné době je prakticky veškeré úsilí, které vynakládají odpůrci nejrůznějších mandátů a omezení naší svobody a dalších práv, ze strategického hlediska zbytečné.

A čas na účinný odpor se rychle krátí.

Proto vás všechny, kteří se bráníte, jemně vyzývám, abyste věnovali nějaký čas zhodnocení toho, co děláte, a zvážili účast na právě nabízené alternativě.

Pokud mají mít lidské bytosti budoucnost, která stojí za to, musíme se postavit přímo globální elitě a podkopat její moc vnucovat nám svou agendu. Nikdo jiný nás nepřijde zachránit.__________________________________________________

 

Robert J. Burrowes se celý život zasazuje o pochopení a ukončení lidského násilí. Od roku 1966 provádí rozsáhlý výzkum ve snaze pochopit, proč jsou lidé násilní, a od roku 1981 je nenásilným aktivistou. Je autorem knihy Proč násilí? Jeho e-mailová adresa je flametree@riseup.net a jeho webové stránky jsou zde.

 

Source: https://oral.sk/nekorektni-top-cz-nejnovejsi-informace-z-domova-i-ze-sveta-65/

Translator: Unknown


Tags: , , ,

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 1 Aug 2022.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (čeština-Czech) Elitní převrat k zabití nebo zotročení nás: Proč je nemohou vlády, právní kroky a protesty zastavit?, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

Comments are closed.