(Norsk-Norwegian) Israels forbrytelser mot Palestina

ORIGINAL LANGUAGES, 29 Aug 2022

Prof. Johan Galtung – TRANSCEND Media Service

29. august 2022Johan Galtung nyter for tiden sitt otium i Alfaz del Pi (Alicante) i Spania, og i den etterfølgende artikkelen omtaler han tre forbrytelser han mener Israel har begått mot Palestina: total ødeleggelse av samfunnet (sociocide), folkemord (genocide) og økodrap (ecocide). Forfatteren har studert og arbeidet for fredelige løsninger mellom Israel og Palestina i årtier, men artikkelen er først nylig publisert på transcend.org.[1] Den er fortsatt aktuell, særlig etter Israels bombing av Gaza medio august. En sammenlikning med USA kan tyde på at begge land går nedgangstider i møte.

  • Samfunnsdrap er et nytt begrep som ikke har funnet sin plass i positiv folkerett.
  • Folkemord, den ubeskrivelige forbrytelsen med massivt drap på medlemmer av en slekt, en nasjon, uten annen grunn enn medlemskap.
  • Økodrap, den usigelige forbrytelsen å drepe Moder Jord, som gir næring til oss alle, og som i noen land i Latin-Amerika finner sin plass i grunnloven.

Samfunnsdrap

Drap på et samfunns evne til å overleve, til å reprodusere seg selv, bør bli en like framtredende forbrytelse mot menneskeheten. Et samfunn er et selvreproduserende sosialt system. Det samme er mennesker, med våre grunnleggende behov for overlevelse, velvære, identitet og frihet. Samfunnet er også en organisme, med en levetid langt utover individets. For at mennesker skal overleve som mennesker, må deres grunnleggende behov dekkes. For at det skal skje, må samfunnet overleve. For at samfunnet skal overleve, må følgende grunnleggende sosiale forutsetninger oppfylles:

  • for sikkerhet, mot vold, drap, lemlesting av medlemmene;
  • for bærekraft økonomisk, mot deres sult, sykdom;
  • for kulturell identitet, en mening med livet, mot fremmedgjøring;
  • for politisk autonomi, å være herre i eget hus.

Når samfunn utvikler seg, gjør også mennesker det, og omvendt. Liv avler liv.

Dette gjelder også nomadesamfunn basert på jegere/sankere. Klostre er ute av stand til selvreproduksjon biologisk når de er basert på ett kjønn, men er svært levedyktige samfunn basert på rekruttering.

Under moderniteten bæres identiteten av nasjonen, med fire kjennetegn: et formspråk, et religion-verdenssyn, en historie – om fortid, nåtid og framtid – og geografisk tilknytning. Tid, rom, med midler til å kommunisere og noe å tro på er avgjørende.

Under moderniteten er staten nøkkelutøveren av alt det ovennevnte.

Samfunnsdrap er villet lemlestelse drap av et samfunn ved å eliminere forutsetningene for et levende, levende, dynamisk samfunn.

Samfunnsdrap skader de menneskelige medlemmene; på lengre sikt med dødelige følger. Denne formen for drap er det vestlig, og ikke bare vestlig, kolonialisme har gjort i århundrer, ved å nekte andre deres autonomi, og å påtvinge deres egen identitet – språk og verdensbilde – ved å forflytte andre fra sin egen historiske dialektikk og inn i historien som vestlig periferi, og nekte dem landet de er knyttet til med hjerte og sinn. Det gjelder også kroppene deres når det gjelder behov for sikkerhet og ernæring, for mat, vann og helsetjenester.

Israel er en del av den vestlige tradisjonen, med ett unntak: den jødiske fortiden, som er skjult i mytenes tåke. Men noe fortid var det på de landområdene. Så har jeg selv vært og er tilhenger av en stat med jødiske kjennetegn, ikke en jødisk stat kun for jøder, innenfor 1967-grensene. Dette har jeg argumentert sterkt for i arabiske land. Imidlertid tror jeg verken på én stat eller to stater, men på en løsning med seks stater: et fellesskap etter modell av Det europeiske fellesskap fra 1958, av et Israel med de fem arabiske grensestatene Syria, Libanon, Jordan, Egypt og Palestina fullt ut anerkjent i henhold til internasjonal lov.

Men israelsk politikk har vært og forblir i tradisjonen med vestlig nybyggerkolonialisme, og den bringer inn flere nybyggere og utdyper kolonialismen.

La oss ta for oss kriteriene for samfunnsdrap:

Sikkerhet: Palestinerne nektes retten til å ha et militærvesen; ethvert forsøk på å forsvare seg mot okkupasjon er for Israel et casus belli (argument for krig).

Dessuten blir ikkevold som en alternativ tilnærming til palestinsk sikkerhet møtt med militære midler, som en krig. Og oppgaven til palestinsk politi er å beskytte israelske bosettere mot palestinere, ikke å beskytte palestinere.

Ernæring: Å frarøve palestinere enorme landområder gjennom nakba (arabisk; katastrofe), utrydding og konfiskering av palestinske landsbyer, nekte dem fruktbare jord, vann, og ingen ende i sikte.

Mening (idiom), verdensbilde: I det store og hele urørt, men asymmetrisk: Araberne må lære hebraisk, ikke omvendt; ingen respekt for islam.Tid: Helt avgjørende. Offentlig henvisning til at nakba blir ulovlig. Dette fratar palestinere en stor del av deres fortid; uten monumenter, ingen av deres symboler i det offentlige rom. Nåtiden er en uendelig trakassering som svekker meningen med livet. Og enda verre: manglende framtidsutsikter gjennom massiv usikkerhet. Israel erklærer aldri hvor de anerkjente og sikre grensene ligger (Nilen til Eufrat?). Ved å være uforutsigbare begrenser framtiden seg til å overleve.

Rom, hellig rom, vårt land, ikke jord som ressurs, krymper også under et minimum og gjør palestinere fremmede i sine egne landområder. Stat. Fornektelse, bare en svak «autoritet» uten utsikter til en «endelig stat». I stedet for utnyttelse av palestinere, foregår forsøk på å kolonisere deres sinn som annenrangs borgere ved å bruke dem bare til de aller enkleste oppgavene, fragmentere dem territorielt innenfor Israel, Vestbredden versus Gaza, på Vestbredden, også ved Muren, generelt marginalisert.

Er Palestina offer for samfunnsdrap fra Israel? Faktisk.Sikkerhet, ernæring, tid og landområde (rom), stat ja, mening, verdensbilde #5 av 7. Befolkningen er ikke død, men hardt såret uten helbredelse i sikte.

Gaza er i live, men væpnede angrep på Israel uansett hvor forståelige, er kontraproduktive. Ikkevold formidler den framtiden man ønsker å se, med forsiktighet gitt den israelske responsen. Bruk bi- og multilateralt diplomati, øk den internasjonale legitimiteten til en palestinsk stat, støtt nasjonen gjennom UNESCO og staten gjennom FN.

Framfor alt må man jobbe for en positiv framtidsvisjon. En levende palestinsk stat med alle forutsetninger oppfylt er uunnværlig. Men det samme er et bilde av et fellesskap med Israel, nå autistisk, muligens i en prosess med folke-/selvmord, stadig mer isolert. Med rettferdig samarbeid ble veien ryddet for gjensidig empati og bearbeiding av traumer på sørafrikansk vis.

USA og Israel ble født på samme måte, som Guds utvalgte folk med lovede land, ved villet lemlestelse-drap på et samfunn ved å eliminere forutsetningene for et levende, livskraftig, dynamisk samfunn og folkemord (USA). Uten politikkendringer kan begge også avta og falle på samme måte – til og med snart.

Kilder:

[1] Galtung J. Israel´s sociocide, genocide, ecocide in Palestine. TRANSCEND 8.8.2022. https://www.transcend.org/tms/2022/08/israels-sociocide-genocide-ecocide-in-palestine/

[2] https://www.transend.org/galtung/

_____________________________________________

Tallrike ganger æresdoktor Johan Galtung (f. 1930), professor emeritus, er matematiker (cand.real. 1956) og sosiolog (mag.art. 1957) fra Universitetet i Oslo og regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han stiftet Institutt for fredsforskning (PRIO) i 1959, startet Journal of Peace Research i 1964 og var direktør for PRIO fram til 1970. I 1969–1977 var han verdens første professor i fredsforskning ved UiO. Han stiftet TRANSCEND International og har fungert som rektor ved TRANSCEND fredsuniversitet.

Galtung har meglet i mer enn 150 internasjonale konflikter, har publisert mer enn 1700 artikler og mer enn 170 bøker innen fredsforskning og internasjonal politikk, 96 som eneforfatter.[2] Han er grunnlegger av det internasjonale fredsnettverket TRANSCEND International med 13 ulike programmer i 22 land og har skrevet mer enn 500 ledere for nettverket. Hans forrige innlegg ble publisert i Helsemagasinet nr. 6/2020.

Tekst Johan Galtung                Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

Original in English: Israel’s Sociocide, Genocide, Ecocide in Palestine – TRANSCEND Media Service


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 29 Aug 2022.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (Norsk-Norwegian) Israels forbrytelser mot Palestina, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

Comments are closed.