(Norsk-Norwegian) Den globale elitens statskupp

ORIGINAL LANGUAGES, 3 May 2021

Robert J. Burrowes – TRANSCEND Media Service

(Note from the author: This translation is an abridged version of the original.)

15. Mars 2021 – Over hele verden forsøker internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO), regjeringer og private medier, som opptrer som agenter for den globale eliten, å innføre tiltak for verdens befolkning mot det ikke-eksisterende viruset kalt SARS-CoV-2.

Hvis du vil se to av de siste av den stadig lengre listen over dokumenter og videoer som viser at viruset ikke eksisterer, se Covid-19: Viruset eksisterer ikke – det er bekreftet![2] og en uttalelse om virusisolasjon (SOVI).[3]

Dessverre lykkes denne løgnen i å avlede oppmerksomheten til store deler av verdens befolkning fra det pågående elitekuppet som foregår for å ta fullstendig kontroll – politisk, økonomisk, sosialt, åndelig og til og med fysisk – under dekke av Verdens økonomiske forums (WEF) Store tilbakestilling.[4],[5]

Derfor skyter elitekuppet raskt fart, inkludert i gjennomføringen av teknologiske tiltak som er nødvendige for å lette overgangen til den fjerde industrielle revolusjonen så vel som agendaen til transhumanistene. Dette skjer til enorme kostnader for verdens befolkning og våre muligheter for å overleve.

Kort sagt har dette kuppet mange fasetter, inkludert distribusjon av 5G for å muliggjøre omfattende overvåking, digital ID (muligens implantert i hjernen[6]) knyttet til din bank, konto- og helseregistre, en sosial kreditt-ID som vil ende opp med å bestemme alle sider ved livet ditt, digitalisering av penger og robotisering av arbeidsstyrken og militæret. Ifølge osteopaten Joseph Mercola (f. 1954) vil det bety en fullstendig forvandling av alt fra regjeringer, energi og økonomi til mat, medisin, eiendom og politiarbeid – til og med i hvordan vi samhandler med våre medmennesker. Det globale teknokratiet bruker Covid-19-pandemien for å omgå demokratisk ansvarlighet, overstyre opposisjonen, få raskere gjennomført deres politikk og for å påføre offentligheten den mot vår vilje.[7]

For en mer detaljert oppsummering av detaljene i dette kuppet, se ”Korrupt vitenskap og elitekraft: ditt teknoslaveri er nå nært forestående”.[8] En oppsummering av de enorme og økende kostnadene finner du i beskrivelsen av elitenes covid-19-kupp mot en livredd menneskehet.[9] Bevis for kuppets negative innvirkning på menneskers overlevelsesutsikter finnes i ”Elitenes covid-19-kupp for å ødelegge menneskeheten”.[10]

Imidlertid er størstedelen av verdens befolkning fortsatt uvitende om hva som planlegges for oss, eller de tror naivt på den sminkede versjonen av hendelser presentert av eliteagenter – slik som Verdens helseorganisasjon, regjeringer, offisielle medisinske talspersoner og mediene. Mange er bekymret for de alvorlige truslene mot menneskehetens framtid eller i det minste, for de svært skadelige virkningene av nedstengning og andre tiltak. En bekymring er at ”genterapeutiske injeksjoner” markedsføres som ”vaksiner”. Dette gjør at motstanden mot  elitekuppet tiltar. Selv om det er oppmuntrende, er de protestene som hittil er kommet, langt fra tilstrekkelige med tanke på den overhengende farens natur og enorme trusler.

Et resultat er at Homo sapiens skynder seg mot kanten av stupet, det tyranni og utryddelse venter. Så hvem yter motstår, hvordan gjør de det, og hva mer må gjøres for å forhindre dette kuppet?

Motstanden så langt: individuelle akademikere og grupper

Selvfølgelig har et betydelig antall individer og grupper gjort en innsats for å undersøke og analysere hva som skjer ‘under overflaten’ av dette kuppet, og denne innsatsen har resultert i et mangfold av dokumenter og videoer som disse, for eksempel et intervju av Catherine Austin Fitts for filmen ‘Planet Lockdown’.[11] En video om ”den nye normalen” er også instruktiv,[12]

i likhet med den siste videoen av professor Michel Chossudovsky om den globale koronakrisa,[13] jf. hans artikkel fra 2020 og hans e-bok fra 2020 om hvordan koronakrisen ødelegger det sivile samfunnet. Det har ført til økonomisk tilbakegang og kan lede til globalt statskupp og Den store omstarten.[14] Ifølge Joseph Mercola finnes et nettverk av organisasjoner som er sentralt involvert i å fortie sannheten.[15]

Motstanden så langt: helsepersonell

Mange helsearbeidere og andre har konsekvent avslørt løgnene som ligger til grunn for den offisielle fortellingen som blir kunngjort av Verdens helseorganisasjon (med sitt misvisende navn), FN, Verdens økonomiske forum (WEF), nasjonale myndigheter og private medier. Et resultat av arbeidet med å opplyse folk var dannelsen av Verdens frihetsallianse[16] (World Freedom Alliance), som alle kan bli medlem av.

Et annet initiativ ble gjennomført av de 1500 medlemmene av Forenede helseprofesjonelle (United Health Professionals). De utstedte en første advarsel 26. august 2020 med tittelen ”Stans i terror, galskap, manipulasjon, diktatur, løgner og den største helsesvindel i det 21. århundret”.[17] Videre oppfordret de til omgående stans i ”alle de sinnssyke og uforholdsmessig drastiske tiltakene som er blitt innført siden begynnelsen for å bekjempe SARS-CoV-2 (stenging, blokkering av økonomi og utdanning, sosial distansering, bruk av masker, osv.). Ifølge UHP er tiltakene helt uberettiget, ikke basert på vitenskap og bryter med grunnleggende prinsipper for evidensbasert medisin”. Flere advarsler av liknende art har fulgt.

Blant mange andre initiativer har 33 leger nylig publisert en video der de advarer mot eksperimentelle vaksiner.[18] Medisinsk sjef i Moderna innrømmet faktisk i 2017 at de «hacket livets programvare», og dermed avslørte han etablerte mediers løgn om at mRNA-vaksiner ikke endrer din genetiske kode. Det er faktisk hele formålet med mRNA-vaksiner.[19]

Andre gjør et poeng av å sette søkelyset på den høye dødsraten blant de vaksinerte, selv på offisielle nettsteder som tydelig undervurderer omfanget av problemet. I Storbritannia døde for eksempel 460, mens 243 612 fikk skader fra covid-19-vaksiner.[20] Antallet skader øker dessuten fortsatt.[21]

En tidligere rapport bemerket at USA ble tvunget til å endre offisielle retningslinjer som svar på den enorme skadefrekvensen av vaksinen.[22] Danmark, Island og Norge stanset rett og slett vaksineprogrammet ‘etter rapporter om blodpropp blant noen som hadde fått vaksinen‘.[23]

Hvis ovennevnte ikke gjør at du stiller spørsmål ved den elitedrevne fortellingen, kan du sjekke et nettsted med mange videoer som utfordrer elitedogmets forhold til ‘viruset‘.[24]

Selvfølgelig vil du finne svært lite av det ovennevnte i mediene, særlig ikke de som har enorme annonseinntekter fra de store farmasøytiske selskapene. Dette gir dem ikke noe incitament til å fortelle sannheten, siden det gjør at de risikerer tapte inntekter.

Motstanden til nå: juridisk

En annen serie initiativer er den pågående innsatsen for å utfordre det juridiske grunnlaget for nedstengning og annen offisiell politikk som foregis å være et svar på viruset. Et initiativ er kommet fra Tyskland,[25] et annet fra bekymrede jurister i Australia.[26],[27]

En utfordring er blitt fremmet av akademikere og en dommer som gjør oppmerksom på at tvungen maskebruk og vaksinering bryter med Nürnberglovene fra 1947.[28],[29],[30]

To av de rettssakene som er i gang i USA, er fremmet av New Mexico-advokaten Ana Garner. Stevningen går imot begrunnelsen om at det foreligger en nødsituasjon som legitimerer obligatorisk bruk av ikke-godkjente eksperimentelle injiserbare stoffer.[31]

Selvfølgelig finnes andre juridiske utfordringer i forskjellige land, men som du ikke vil høre mye om i mediene.

Motstanden så langt: politi og militæret

Politi- og militærpersonell over hele verden har også tatt stilling til forsvar for personlige friheter som ble vunnet for lenge siden, men nå igjen er truet.

For eksempel har politiet i Spania dannet Politi for frihet[32] (Policías Por La Libertad), og dette sprer seg nå over hele verden, for eksempel til Australia, Nederland, Sverige og USA.

Oppdraget til denne internasjonale bevegelsen er å humanisere våre samfunn på nytt, og gjenvinne tilliten og enheten mellom sikkerhetsstyrkene og folket. De fredelige marsjene, begivenhetene, kampanjene og innholdet skapt av Politi for frihet tar sikte på å informere folk om deres menneskerettigheter, sivile friheter, konstitusjonelle rettigheter så vel som de etiske retningslinjene for politiet og sikkerhetsstyrkene.

Vi er kolleger fra forskjellige yrker som fortsatt ønsker å basere arbeidet vårt på vår personlige og profesjonelle etikk uten å bli påvirket av frykt, villedende fortellinger, umoralske regler eller meningsforskjeller.

Foreningen av franske reserveinfanterioffiserer utga i mai 2020 en omfattende, sterkt fordømmende rapport om koronaepidemien og forholdet til SARS-CoV-2 og andre faktorer.[33] Dens konklusjon bemerket at ”Administreringen av helsekrisen synes å være et påskudd for en totalitær global overtakelse” og inkluderer ”mål om å innføre en global kryptovaluta, en vaksine med nano-kretskort og et elektronisk kretskort under huden” med ” 5G-installasjoner, både jordbaserte og via antenner (Elon Musks [f. 1971] satellitter i bane rundt jorda) … åpenbart som del av dette “total krig”-prosjektet”.

Naturligvis vegrer mange militære seg personlig mot vaksinasjon, gitt den lange historien om misbruk av personell med eksperimentelle ‘vaksiner’. På én amerikansk base har «så lite som 30 prosent av personellet latt seg vaksinere.[34]

Motstanden så langt: ‘vanlige’ mennesker

Motstand mot en eller flere faktorer fra enkeltpersoner, lokalsamfunn, bedrifter og religiøse organisasjoner blir i stor grad oversett eller nedvurdert av mediene, selv om en rekke demonstrasjoner, gateteatre og andre ikke-voldelige handlinger er dokumentert over hele verden.[35]

En gjennomgang av progressive medier avslører raskt noen av de mange initiativene som er gjennomført av aktivister og andre som ikke har problemer med å se gjennom disen av løgner og feilinformasjon som visse internasjonale byråer, regjeringer, samt medisinsk personell og medier holder tilbake. Ett eksempel er at 10 000 personer i Wien demonstrerte mot koronavirusrestriksjoner.[36]

Nylig har denne motstanden samlet betraktelig flere, også blant næringsdrivende. I midten av januar åpnet for eksempel restauranteiere i Italia og andre deler av Europa, Mexico og andre land dørene i strid med låsingstiltak. Dette viser at kollektiv, sivil ulydighet av enhver størrelse er ekstremt vanskelig å stoppe.[37]

Hundrevis av polske virksomheter åpnet enda mer i januar.[38]

Motstanden som foregår over hele Europa, har ført til at noen framtredende kommentatorer er blitt ledet til å spørre: ”Er en revolusjonær bevegelse under utvikling i Europa? ”[39]

Har du lest om noe av dette i de rådende mediene?

Hva kan gjøres for å stoppe ‘The Great Reset’ og forsvare oss mot elitekupp?

Å forstå de mange elementene i det som skjer, og nødvendigheten av å møte det effektivt, er det første trinnet for å kunne reagere kraftig.

Denne forståelsen inkluderer to viktige poenger jeg har redegjort ovenfor: Den globale eliten driver det som skjer og bruker ‘viruset’ (som det ikke er dokumentert vitenskapelig bevis på) som en ‘dekkhistorie’ for å gjennomføre et kupp for å ta full kontroll over våre liv.

Men det finnes et tredje og dypere poeng som er viktig å forstå: Dette kuppet har bare gått så langt fordi eksisterende foreldre-, utdannings- og religiøs praksis indoktrinerer og terroriserer barn til en livstid med underdanighet. Derfor er mesteparten av verdens befolkning (ubevisst) for redd til å stille spørsmål ved den elitedrevne fortellingen, enn si for å oppsøke og analysere bevisene og deretter reagere kraftig mot usannhetene.[40],[41] Hvis vi skal lykkes med å forhindre dette elitekuppet, må vi tenke strategisk gjennom hvordan vi nærmer oss det.

Det er viktig å påpeke at henvendelser til internasjonale nøkkelorganisasjoner og regjeringer, samt juridiske tiltak, er dømt til å mislykkes. Den globale eliten opererer uten offisielle begrensninger, langt utenfor vedtatte lover. Den har lenge sørget for at alle internasjonale organisasjoner, så vel som regjeringer og rettssystemer (og medisinsk og farmasøytisk industri, for den saks skyld), tjener egne interesser. Derfor vil det ikke komme noe ut av initiativer rettet mot disse eliteagentene, noe historien gjentatte ganger har vist.[42]

Jeg er oppmerksom på oppriktigheten og den ekte innsatsen som for eksempel gjøres i form av å drive lobbyvirksomhet mot politikere og gå til rettslige skritt. Med mindre tilstrekkelige mange er villige til å iverksette tiltak som fundamentalt undergraver makten som gjør det mulig for den globale eliten å gjennomføre sin agenda, står imidlertid menneskeheten overfor en mørk framtid. Derfor vil jeg nok en gang skissere hvilke tiltak som er nødvendige for at vi skal lykkes.

Tiltak for å lykkes

Hvis du ønsker å være en del av kampanjen for å bekjempe elitekuppet, anbefaler jeg deg å lese listen over hvilke strategiske mål som må nås for å oppnå dette resultatet og andre aspekter av denne kampanjen. De finner du i en beskrivelse av på nett.[43] Anita McKone har presentert en enklere versjon med forklaringer og eksempler på handlinger du kan ta.[44] Lytt gjerne til sangen hennes med samme navn som ikke-voldsbevegelsen (We are human, we are free).[45]

Hvis du ønsker å bekjempe utrullingen av 5G – den sentrale søylen som vil gjøre det mulig å implementere mange av de teknologiske tiltakene til kuppet, samtidig som det forårsaker enorm annen skade i prosessen, finner du strategiske kampanjemål på nettet.[46]

For å gjennomføre handlinger som er strategisk fokusert, vil det være nyttig hvis flere forstår prinsippene og praksisen med ikke-voldelige handlinger, og som det undervises i av ikke-voldspedagoger over hele verden.[47]

Hvis du ønsker å delta i kampanjer for å avverge en eller flere av de fire nærmeste veiene til utrydding av menneskeheten, anbefaler jeg å konsultere en liste over strategiske mål.[48]

Hvis du ønsker å stimulere barn til å bli bedre rustet til å forstå hva som skjer og langt mer i stand til å kritisere dette og bli handlekraftig, bør du lese «Mitt løfte til barn».[49]

Konklusjon

Under dekke av et ikke-eksisterende virus og pandemi er den globale eliten i ferd med å implementere et kupp som er nøye planlagt og forberedt over flere tiår: Det er den logiske kulminasjonen av en årtusenlang konsolidering og utvidelse av elitekontroll på bekostning av menneskeheten og biosfæren. Jeg har kort skissert historien om hvorfor aktivister feiler.[50] Du har naturligvis rett til å stille spørsmål ved den globale elitens mentale helse når de er opptatt av slike tanker.[51]

Det grunnleggende målet med dette elitekuppet, som lett kan avsløres ved å lese dokumentasjonen av deres handlinger de siste 50 årene, er å redusere verdens befolkning betydelig og å holde de som fortsatt lever, under permanent overvåkning, sinns- og atferdskontroll, som ‘teknoslaver’.

Hvis du ønsker å motstå en slik skjebne for menneskeheten, er du velkommen til å delta.

Kilder:

[1] Burrows RJ. Defeating the global elite´s coup d´état: The Great Reset. OMNS 15.3.2021

[2] Http: //www.drug -dissolution-testing.com/?p=3613

[3] https://www.andrewkaufmanmd.com/sovi/

[4] https://www.weforum.org/great-reset

[5] https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

[6] https://www.transcend.org/tms/2020/09/beware-the- transhumanists-how-being-human-is-being-re-engineered-by-the-elite-coup /

[7] https://www. transcend.org/tms/2020/11/who-pressed-the-great-reset-button/

[8] https://www.transcend.org/tms/2020/12/corrupt-science-and-elite-power-your-techno-slavery-is-now-imminent/

[9] https://www.pressenza.com/2020/04/the-elites-covid-19-coup-against-a-terrified- humanity-resisting-powerfully/

[10] https://www.alainet.org/en/articulo/207152

[11] https://home.solari.com/planet-lockdown-interview/

[12] https://off-guardian.org/2021/01/21/watch-the-new-normal/

[13] https://vimeo.com/514871958

[14] https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652

[15] https://www.thelibertybeacon.com/the-great-reset-the-web-of-players -prøver-til-stillhet-sannhet /

[16] https://worldfreedomalliance.org/

[17] https://drive.google.com/file/d/1hghf8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/edit

[18] https://www.bitchute.com/video/n5tGTEzEROIj/

[19] https://leohohmann.com/2021/03/09/modernas-top-scientist-we-are-catually-hacking-the-software-of-life/

[20] https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-uk/

[21] https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-covid-vaccine-injury-reports-increase/

[22] https://www.globalresearch.ca/cdc-issues-new-guidelines-launches-probe-after-1000-negatively-affected-following-covid-19-vaccination/5733207

[23] https://www.dw.com/en/covid-several-european-countries-halt-use-of-astrazeneca- vaccine / a-56835406

[24] https://questioningcovid.com/

[25] https://www.globalresearch.ca/video-crimes-against-humanity-the-german-corona-investigation/ 5725795

[26] https://concernedlawyersnetwork.net/wp-content/uploads/2020/10/6.11.20-CLN-TO-GOVTS-LETTER.pdf

[27] https://concernedlawyersnetwork.net/wp-content/uploads/2021/01/CLN-FOLLOW-UP-LETTER-11.12. 20.pdf

[28] http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/

[29] http://annavonreitz.com/aplagueofliars.pdf

[30] https://thefreedomarticles.com/do-mandatory-masks-vaccines-break-10-points-nuremburg-code/

[31] https://www.activistpost.com/2021/03/its-here-first-court-case-against-mandatory-vaccination-attorney-interview.html

[32] https://www.policeforfreedom.org/

[33] https://truth11.files.wordpress.com/2020/09/french-army-report-on-covid-19-and-5g-translated-to-english.pdf

[34] https://www.dailymail.co.uk/news/article-%209316827%20/%20A-%20milit%C3%A6rt%20personell-nekter-motta-COVID-19-vaksine.html

[35] https://off-guardian.org/2020/11/19/anti-lockdown-protests-all-across-Europe/

[36] https://www.thelibertybeacon.com/10000-protesters-in-vienna- march-against-coronavirus-restrictions/

[37] https://off-guardian.org/2021/01/15/i-am-open-50000-italian-restaurant-owners-plan-to-ignore-lockdown/

[38] https://www.breitbart.com/europe/2021/01/14/lockdown-rebellion-highlanders-polands-winter-capital-reopen-hundreds-businesses/

[39] https://www.globalresearch.ca/revolutionary-movement-developing-europe/5737483

[40] http://tinyurl.com/whyviolence

[41] http://anitamckone.wordpress.com/articles-2/fearless-and-fearful-psychology/

[42] https://nonviolentstrategy.wordpress.com/articles/rule-of-law/

[43] https://nonviolentliberationstrategy wordpress.com/strategywheel/strategic-aims/

[44] https://wearehumanwearefree.org/

[45] https://www.transcend.org/tms/2021/02/we-are-human-we-are-free-music-video-of-the-week/

[46] https://nonviolentstrategy.wordpress.com/strategywheel/strategic-aims/

[47] https://www.transcend.org/tms/2021/02/nonviolence-workshops-in-australia/

[48] https://nonviolentstrategy.wordpress.com/strategywheel/strategic-aims/

[49] https://feelingsfirstblog.wordpress.com/my-promise-to-children/

[50] https://nonviolentstrategy.wordpress.com/articles/why-activists-fail/

[51] https://feelingsfirstblog.wordpress.com/key-articles/global-elite-is-insane-revisited/

___________________________________________

Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

Robert J. Burrowes (f. 1952) er fra Melbourne, Australia. 14 år gammel bestemte han seg for å vie sitt liv til å besvare to spørsmål: Hvorfor er mennesker voldelige, og hvordan kan man gjøre slutt på vold? Han tok en bachelor i økonomi ved Monash universitet i 1973, en MA samme sted i 1983 og en doktorgrad i filosofi ved Universitetet i Queensland 1993. I november 1991 forsvarte han seg i den føderale domstolen i Melbourne fordi han siden 1983 hadde nektet å betale den delen av inntektsskatten som ble brukt på militæret. Sammen med sin sjelevenn og forskningskollega Anita McKone (f. 1969) arbeidet han isolert i 14 år (19962010) for å finne svar på disse spørsmålene. Han er medlem av TRANSCEND Network for Peace Development Environment og har siden 1996 drevet omfattende forskning i forsøk på å forstå hvorfor mennesker er voldelige og har vært en ikke-voldelig aktivist siden 1981. For en oppdatert liste over hans publikasjoner og bakgrunn, se hans nettside.[51] Vi har tidligere publisert to av hans artikler i nr. 56/2018. E-post: flametree@riseup.net.

Original in English: Defeating the Global Elite´s Coup d´état: The Great ResetTRANSCEND Media Service


Tags: , , , , , , , , , ,

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 3 May 2021.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (Norsk-Norwegian) Den globale elitens statskupp, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

Comments are closed.