(Norsk-Norwegian) Professor Johan Galtung in Memoriam 24.10.1930-17.2.2024

ORIGINAL LANGUAGES, 11 Mar 2024

Antonio C. S. Rosa | Editor - TRANSCEND Media Service

“Min gode venn, kollega og mentor Johan V. Galtung sovnet stille inn på Stabekk Helsehjem morgenen, lørdag 17. februar. Han ble 93 år gammel og bodde de siste fem månedene av sitt liv hos sin elskede datter Irene (f. 1977), som i flere år hadde tatt vare på ham og gitt ham omsorg. Forfatteren var en god venn og støttespiller for Johan og kjenner hans fagbakgrunn bedre enn noen andre.”

— Dag Viljen Poleszynski, Oversetter

19. februar 2024 Galtung skrev den første TMS-lederen 3. mars 2008, da vårt pionernettsted Solutions-Oriented Peace Journalism ble lansert. Dermed feires TMS 16-årsjubileum nøyaktig to uker fra i dag, 19. februar. Johan døde i Bærum lørdag 17. februar 2024. Han var 93. RIP kjære venn og mentor. [1] Vi snakket sist sammen på telefon i oktober 2023 da han var i Alicante i Spania. Temaet for den første lederartikkelen var Fidel Castro.[2] Han hadde skrevet minst 500 lederartikler for TRANSCEND Media Service[3] til 2017, da han pensjonerte seg.

Professor Johan Galtung ble utnevnt til Doctor Honoris Causa fra Complutense universitet i Madrid 27. januar 2017, jf. fotografiet nedenfor.

Professor Galtung mottar æresdoktorgrad fra Complutense universitet.

Johan Vincent Galtung, dr. h. c. mult., professor og forsker på fredsstudier, ble født i Oslo samme dag som FN ble opprettet 15 år senere. Han var matematiker (cand.real.), sosiolog (cand.sociol.), statsviter og grunnlegger av de akademiske disiplinene freds- og konfliktstudier. Han grunnla Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo (1959), verdens første akademiske forskningssenter med fokus på fredsstudier, samt det innflytelsesrike Journal of Peace Research (1964). Han bidro senere til å grunnlegge dusinvis av andre fredssentre rundt om i verden.

Han fungerte som professor for fredsstudier ved universiteter over hele verden, inkludert Columbia (New York), Oslo, Berlin, Beograd, Paris, Santiago de Chile, Buenos Aires, Kairo, Sichuan, Ritsumeikan (Japan), Princeton, Hawaii, Tromsø, Bern, Alicante (Spania), Islamsk universitet i Malaysia (Kuala Lumpur) og dusinvis av andre på alle kontinenter. Han har undervist tusenvis av enkeltpersoner og inspirert dem til å vie sine liv til å fremme fred og tilfredsstillelse av grunnleggende menneskelige behov.

Han meglet i over 150 konflikter mellom stater, nasjoner, religioner, sivilisasjoner, samfunn og personer fra 1957. Hans bidrag til fredsteori og praksis inkluderer konseptualisering av fredsbygging, konfliktmegling/transformasjon, forsoning, ikkevold, teori om strukturell vold, teoretisering om negativ versus positiv fred, fredsopplæring og fredsjournalistikk. Galtungs unike bidrag til studiet av konflikt og fred stammet fra en kombinasjon av systematisk vitenskapelig undersøkelse og en gandhisk etikk med fredelige midler og harmoni. Hans/vårt TRANSCEND-motto er «fred med fredelige midler».

Galtung med sin kone Fumiko Nishimura Galtung, Antonio Rosa (bak) og fakultetsmedlemmer ved Universitetet i Coimbra (Portugal) i 2017.

«Jeg har aldri vært en forkjemper for verdensreddende fortellinger. Poenget med arbeidet mitt er å identifisere den smertelige, spesifikke motsigelsen på et bestemt sted i rommet og på et bestemt tidspunkt og å løse motsigelsen med konflikttransformasjon for å forhindre en eskalering av hvilken som helst sosial motsigelse man har å gjøre med, enten til direkte eller strukturell vold. Hvis man spør meg om jeg vil redde verden, har man ikke forstått noe om hvordan konflikttransformasjon fungerer i praksis. Det er som å foreslå at en hjernekirurg ønsker å trekke ut hele pasientens hjerne i stedet for å jobbe med den spesifikke komplikasjonen som er identifisert og lokalisert i en bestemt region i hjernebarken. Man identifiserer konkrete, underliggende motsetninger i det foreliggende sosiale systemet, identifiserer årsakene, driverne, og streber etter å omgjøre skaden og sårene som kan følge av dem med ikke-voldelige midler. Jeg er ikke opptatt av å redde verden – jeg er opptatt av å finne løsninger på konkrete konflikter før de blir voldelige».  – Johan Galtung

Galtung ble fengslet i Norge i seks måneder, 24 år gammel, som militærnekter av samvittighetsgrunner, etter å ha avtjent 12 måneders siviltjeneste samtidig som han avtjente verneplikten. Han gikk med på å sone 6 måneder ekstra hvis han kunne arbeide for fred, men det ble avslått. I fengselet skrev han sin første bok, Gandhis politiske etikk[4] med sin mentor Arne Næss (1912–2009). Denne hendelsen ville utløse et livslangt arbeid for fred: 170 bøker pluss.

Han ble æret i Alfaz del Pi utenfor Benidorm, Spania, med en egen park.

Han grunnla i 1993 TRANSCEND International,[5] et ideelt nettverk for fred, utvikling og miljø med over 500 medlemmer i mer enn 70 land rundt om i verden. I 2000 ble TRANSCEND Peace University lansert,[6] verdens første online fredsstudieuniversitet. Som et vitnesbyrd om arven hans blir fredsstudier nå undervist og forsket på universiteter over hele verden og bidrar til fredsskapende innsats i konflikter rundt om i verden. I 2008 grunnla han TRANSCEND University Press.[7]

Galtung konfliktdiagram som inngår i TRANSCEND-metoden.

Galtung utviklet to fredsformler, den første som likeverd x empati dividert med uløst konflikt x uløst traume.[8] Den andre var likeverd x harmoni dividert med traume x konflikt.

Han forsket på mange felt og har gitt originale bidrag ikke bare til fredsstudier, men også blant annet om menneskerettigheter, grunnleggende behov, utviklingsstrategier, en verdensøkonomi som opprettholder livet, makrohistorie, sivilisasjonsteori, føderalisme, globalisering, diskursteori, sosiale patologier, dyp kultur, fred og religioner, samfunnsvitenskapelig metode, sosiologi, økologi og framtidsstudier. Som mottaker av over et dusin æresdoktorater og professorater og mange andre utmerkelser, inkludert en Right Livelihood Award[9] (også kjent som Alternativ Nobels fredspris), forble Johan Galtung engasjert hele sitt liv til studiet og fremme av fred.

Johan Galtung ble tildelt Right Livelihood Award i 1987.

Galtung skrev mer enn 170 bøker om fred og beslektede spørsmål, hvorav 96 som eneste forfatter. Mer enn 40 er blitt oversatt til andre språk, inkludert 50 Years-100 Peace and Conflict Perspectives[10] utgitt av TRANSCEND University Press. Transcend and Transform ble oversatt til 25 språk.[11] Han publiserte mer enn 1500 artikler og bokkapitler og over 500 lederartikler for TRANSCEND Media Service.[12] Mer informasjon om professor Galtung[13] og alle hans publikasjoner[14] finnes på transcend.org/galtung.[15]

Nedenfor er vist Galtungs eklektiske filosofi.

Kilder:

[1] Rosa ACS. Memorial prof. Johan Galtung (24 October 1930 – 17 Feb 2024) RIP. TRANCEND Media Service 19.2.2024. https://www.transcend.org/tms/2024/02/memorial-prof-johan-galtung-24-oct-1930-17-feb-2024-rip/

[2] 50 Years of Fidel (https://www.transcend.org/tms/2008/03/50-years-of-fidel/

[3] https://www.transcend.org/tms/author/?a=Johan%20Galtung

[4] Galtung J, Næss A. Gandhis politiske etikk. Oslo: Pax Forlag AS, 1955.

[5] http://www.transcend.org/

[6] http://www.transcend.org/tpu/

[7] http://www.transcend.org/tup/.

[8] https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2017/12/Peace-Formula-Unsolved-Unconciled.png

[9] https://rightlivelihood.org/what-we-do/the-right-livelihood-award/

[10] https://www.transcend.org/tup/index.php?book=1

[11] https://www.transcend.org/tup/index.php?book=46

[12] https://www.transcend.org/tms/

[13] https://www.transcend.org/galtung/

[14] https://www.transcend.org/galtung/#publications

[15] https://www.transcend.org/galtung/

[16] https://www.transcend.org/tms/2017/09/tms-editor-receives-prize-for-peace-and-social-justice/

[17] https://manoa.hawaii.edu/

[18] https://www.transcend.org/tup/index.php?book=27

[19] https://www.transcend.org/tup/index.php?book=32

[20] https://www.transcend.org/tup/index.php? book=45

[21] https://www.transcend.org/tms/search/?gceq=antonio+carlos+silva+rosa

______________________________________

Om forfatteren

Antonio C. S. Rosa (til høyre for Galtung i ovenstående foto) fra Brazil (f. 1946) er grunnlegger og redaktør av nettsiden Peace Journalism, TRANSCEND Media Service siden 2008 under Galtungs inspirasjon og veiledning. Han var Johans assistent, sekretær for Det international styret til TRANSCEND Network for Peace Development Environment og mottok I 2017 Psychologists for Social Responsibilitys Anthony J. Marsella pris for fredspsykologi og sosial rettferdighet.[16] Rosa har en bachelorgrad I kommunikasjon fra Universitetet I Hawai´i[17] (1988), en mastergrad i statsvitenskap (1990) og har fullført kursene til en PhD i statsvitenskapelige fredsstudier (1994). Han studerte i USA der han bodde i 20 år og i Europe/India siden 1994 og bor for tiden i Porto, Portugal. Blant bøker har han redigert Peace Journalism: 80 Galtung editorials on war and peace[18] og oversatt til portugisisk Johans bøker Cobertura de conflitos: Jornalismo para a paz[19] og Transcender e transformar: Uma introdução ao trabalho de conflitos.[20] Han har publisert en rekke artikler til nettsiden Transcend.[21]

Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

Original på engelsk:

Memorial Prof. Johan Galtung (24 Oct 1930 – 17 Feb 2024) RIP


Tags: , , , , , , , , ,

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 11 Mar 2024.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (Norsk-Norwegian) Professor Johan Galtung in Memoriam 24.10.1930-17.2.2024, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

There are no comments so far.

Join the discussion!

We welcome debate and dissent, but personal — ad hominem — attacks (on authors, other users or any individual), abuse and defamatory language will not be tolerated. Nor will we tolerate attempts to deliberately disrupt discussions. We aim to maintain an inviting space to focus on intelligent interactions and debates.

1 + 6 =

Note: we try to save your comment in your browser when there are technical problems. Still, for long comments we recommend that you copy them somewhere else as a backup before you submit them.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.