(Norsk-Norwegian) Fredspioneren Johan Galtung 92 år!

ORIGINAL LANGUAGES, 9 Jan 2023

Antonio C. S. Rosa | Redaktør – TRANSCEND Media Service

Min kollega, mentor og venn siden 1974 fylte 92 år på FN-dagen 24. oktober. Hans gode medarbeider i TRANSCEND, Antonio C. S. Rosa, publiserte på dagen en artikkel med omtale av Galtungs nær 70 år lange nyskapende forsknings- og opplysningsarbeid.[1] Galtung var en mester i å framlegge resultater av forskning på pedagogisk vis og trollbandt sine tilhørere på tallrike foredrag han holdt verden over på seks ulike språk. I 1969 ble han verdens første professor i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo. Fordi hans omfattende kunnskaper ikke ble satt pris på av makthaverne her hjemme, valgte han å bli en global aktør med baser blant annet i Spania og Frankrike fra 1977, noe han forklarer bakgrunnen for i selvbiografien Johan uten land fra 2006.[2]

«Fredsforskningens far» feirer sin 92-årsdag. Som 24-åring ble han fengslet i 6 måneder som militærnekter i Norge. I fengselet skrev han med Arne Næss første bok: Gandhis politiske etikk.[3] I dag har han bidratt med mer enn 170 bøker; over 1500 konferanse-/fagrapporter, artikler og bokkapitler; og over 500 ledere for TRANSCEND Media Service om freds- og konfliktstudier, mekling og relaterte spørsmål.[4]»

Johan Galtung mottar en æresdoktorgrad i Madrid 27.1.2017.

Johan Vincent Galtung, dr. h. c. mult., professor i fredsstudier, ble født i Oslo samme dag som FN skulle bli grunnlagt 15 år senere. Han er matematiker – hans første høyere grad – sosiolog, statsviter og grunnlegger av de akademiske disiplinene freds- og konfliktstudier. Han grunnla det internasjonale fredsforskningsinstituttet PRIO (Oslo, 1959), verdens første akademiske forskningssenter med fokus på fredsstudier, samt det innflytelsesrike Journal of Peace Research (1964). Han har siden den gangen vært med på å opprette dusinvis av andre fredssentre/-institutter rundt om i verden.Galtung har fungert som professor for fredsstudier ved universiteter over hele verden, inkludert ved Columbia (New York), Oslo, Berlin, Beograd, Paris, Santiago de Chile, Buenos Aires, Kairo, Sichuan, Ritsumeikan (Japan), Princeton, Hawaii, Tromsø, Bern, Alicante (Spania), Islamsk universitet i Malaysia (Kuala Lumpur) og dusinvis av andre på alle kontinenter. Han har undervist tusenvis av individer og motivert dem til å vie sine liv til fremme av fred og tilfredsstillelse av grunnleggende menneskelige behov.Galtung har meklet i over 150 konflikter mellom stater, nasjoner, religioner, sivilisasjoner, samfunn og personer siden 1957. Hans bidrag til fredsteori og -praksis inkluderer konseptualisering av fredsbygging, konfliktmekling, forsoning, ikkevold, teori om strukturell vold, teoretisering om negativ versus positiv fred, fredsutdanning og fredsjournalistikk. Professor Galtungs unike preg på studiet av konflikt og fred stammer fra en kombinasjon av systematisk vitenskapelig forskning og en gandhisk etikk av fredelige midler og harmoni.

Galtung, omkring 1965 (35 år gammel)

«Jeg har aldri vært talsmann for verdensreddende fortellinger. Poenget med arbeidet mitt er å identifisere den nervebaserte, spesifikke motsetningen på et spesifikt sted i rommet på et bestemt tidspunkt og løse opp motsetningen med konfliktomdanning for å forhindre en opptrapping av den sosiale motsetningen man har å gjøre med, til vold, enten direkte eller strukturelt. Å spørre meg om jeg vil redde verden, er ikke å ha forstått noe om hvordan oppløsing av konflikter fungerer i praksis. Det er som å foreslå at en hjernekirurg ønsker å trekke ut hele hjernen til en pasient i stedet for å jobbe med den spesifikke komplikasjonen som er identifisert og lokalisert i en bestemt region av hjernebarken. Nei, det er ikke slik man bør gå fram. Man identifiserer konkrete, underliggende motsetninger i det foreliggende sosiale systemet, og deretter identifiserer man årsakene, dets drivere, og streber etter å oppheve skaden og smertene som kan bli konsekvensene av dette, med ikke-voldelige midler. Jeg er ikke opptatt av å redde verden – jeg er opptatt av å finne løsninger på konkrete konflikter før de blir voldelige.»Galtung sonet seks måneders fengselsstraff i Norge i en alder av 24 år som militærnekter. Da hadde han først avtjent 12 måneders siviltjeneste, like lenge som en vanlig militærtjeneste. Han gikk med på å sone de seks månedene ekstra hvis han kunne jobbe for fred, men det ble han nektet. I fengselet skrev han sin første bok, Gandhis politiske etikk, sammen med sin mentor Arne Næss. Dette arbeidet bidro å utløse hans verdensomspennende livstidsarbeid for fred med 170 bøker pluss mye mer.

Johan Galtung-parken for fred i Alfaz del Pi (Spania)

I 2008 stiftet han og undertegnede nettsiden TRANSCEND Media Service-TMS,[5] som publiserer løsningsorientert fredsjournalistikk, der Galtung skrev lederne [transcend = overskride, red. anm.].

Galtung/TRANSCEND konfliktdiagram (TRANSCEND-metoden)

Galtung er grunnlegger (i 2000) og rektor ved TRANSCEND Fredsuniversitet,[6] verdens første nettbaserte universitetsstudium i freds- og konfliktforskning. Han hadde allerede i 1993 grunnlagt TRANSCEND International,[7] et globalt, ikke-profittbasert nettverk for fred, utvikling og miljø, i dag med over 500 medlemmer i mer enn 70 land rundt om i verden. Som et vitnesbyrd om hans arv blir fredsstudier nå undervist i og forsket på ved en rekke universiteter, og bidrar dermed til fredsskapende innsats i konflikter rundt om i verden. I 2008 grunnla han TRANSCEND Universitetsforlag.[8]

Her er Galtungs fredsformel <lag norsk versjon>

Galtung har drevet omfattende forskning på mange områder og gitt originale bidrag ikke bare til fredsstudier, men også blant annet til menneskerettigheter, grunnleggende behov, utviklingsstrategier, en verdensøkonomi som opprettholder liv, makrohistorie, teori om sivilisasjoner, føderalisme, globalisering, teori om diskurs, sosiale patologier, dyp kultur, fred og religioner, samfunnsvitenskapelig metodikk, sosiologi, økologi og framtidsstudier.Som mottaker av over et dusin æresdoktorater, professorater og mange andre utmerkelser, inkludert Right Livelihood Award (også kjent som Alternativ Nobels fredspris), har Johan Galtung forpliktet seg til studier og promotering av fred resten av livet.

Fra Right Livelihood Award-utdelingen 1987. Galtung er nr. 3 fra høyre.

Galtung har meglet i mer enn 150 konflikter i over 150 land og utgitt mer enn 170 bøker om fred og andre temaer, hvorav 96 som eneforfattere. Mer enn 40 bøker er oversatt til andre språk, inkludert 50 years 100 Peace & conflict perspectives (2008) utgitt av TRANSCEND Universitetsforlag. Boka Transcend and transform (2004) er oversatt til 25 språk. Han har publisert mer enn 1500 artikler og bokkapitler og skrever mer enn 500 ledere for TRANSCEND Media Service. Mer informasjon om samtlige arbeider finnes på nett.[9],[10]

Nedenstående stikkordbaserte liste over Galtungs betingelser for fred gir en kort oppsummering av hans tilnærming til fredsstudier.

Galtungs synspunkter på betingelser for fred:

 

Forfatteren (til venstre) med Johan Galtung

Kilder:

[1] Rosa ACS. Prof. Johan Galtung (born 24 Oct 1930). TMS 24.10.2022. ttps://www.transcend.org/tms/2022/10/prof-johan-galtung-born-24-oct-1930-6/

[2] Galtung J. Johan uten land på fredsveien gjennom verden. Oslo: Aschehoug, 2006.

[3] Galtung J, Næss A. Gandhis politiske etikk. Oslo: Pax Forlag AS, 1955.

[4] https://www.transcend.org/tms/author/?a=Johan%20Galtung

[5] www.transcend.org/tms/

[6] http://www.transcend.org/tpu/

[7] http://www.transcend.org/

[8] http://www.transcend.org/tup/

[9] www.transcend.org/galtung/#publications

[10] https://www.transcend.org/galtung/

[12] https://www.transcend.org/tms/2017/09/tms-editor-receives-prize-for-peace-and-social-justice/

[13] https://www.transcend.org/tup/index.php?book=

[14] https://www.transcend.org/tms/search/?gceq=antonio+carlos+silva+rosa

_______________________________________________

Johan Galtung, professor i fredsstudier, dr hc mult, er grunnlegger av TRANSCEND International og rektor ved TRANSCEND Peace University. Han ble tildelt blant annet Right Livelihood Award fra 1987, kjent som den alternative Nobels fredspris. Galtung har formidlet i over 150 konflikter i mer enn 150 land, og skrevet mer enn 170 bøker om fred og relaterte spørsmål, 96 som eneste forfatter. Mer enn 40 er oversatt til andre språk, inkludert 50 Years-100 Peace and Conflict Perspectives utgitt av TRANSCEND University Press. Boken hans, Transcend and Transform, ble oversatt til 25 språk. Han har publisert mer enn 1700 artikler og bokkapitler og over 500 redaksjoner for TRANSCEND Media Service. Mer informasjon om prof. Galtung og alle publikasjonene hans finner du på transcend.org/galtung

Antonio C. S. Rosa (f. 1946) fra Brazil er redaksjonell grunnlegger av nettsiden om fredsjournalistikk (fra 2008),[11] inspirert og veiledet av Johan Galtung. Han er utdannet i USA, der han bodde i 20 år. Han har en bachelor i kommunikasjon fra Universitetet i Hawai´i (1988), en master i statsvitenskap (1990) og har fullført obligatoriske krav til en PhD i statsvitenskapelige fredsstudier (1994). Rosa er Galtungs assistent, sekretær for det internasjonale rådet for TRANSCEND-nettverket for fred, utvikling og miljø og mottaker av Anthony J. Marsellas pris for psykologer for sosialt ansvar i 2017.[12] Han har utgitt boka Peace journalism: 80 Galtung editorials on war and peace[13] og har oversatt den til portugisisk,[14] samt skrevet en rekke artikler. Siden 1994 har han bodd i India og EU og bor for tiden i Porto, Portugal. Hans e-post er antonio@transcend.org

Dag Viljen Poleszynski er medlem av TRANSCEND Network for Peace Development Environment. Han har en mastergrad i ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo, og en doktorgrad. på medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø. Siden 1987 har han jobbet som uavhengig forsker og foreleser etter å ha jobbet som forskningsassistent for Johan Galtung ved Det internasjonale fredsforskningsinstituttet i Oslo (1974–1978) og som forskning i det Tokyo-baserte FNs universitetsprosjekt “Goals, Prosesser og indikatorer for utvikling ”ledet av Galtung i 1979–1982, hvor han koordinerte arbeidsgrupper for energi og ernæring. Poleszynski har forfatter / medforfatter av 49 bøker på fire språk og publisert rundt 1400 populærvitenskapelige artikler og 80 forskningsartikler, og vært i redaksjonen for flere tidsskrifter. Email: viljen@vof.no

Original in English (Original på engelsk): Prof. Johan Galtung (Born 24 Oct 1930)

Oversatt/bearbeidet Dag Viljen Poleszynski


Tags: ,

This article originally appeared on Transcend Media Service (TMS) on 9 Jan 2023.

Anticopyright: Editorials and articles originated on TMS may be freely reprinted, disseminated, translated and used as background material, provided an acknowledgement and link to the source, TMS: (Norsk-Norwegian) Fredspioneren Johan Galtung 92 år!, is included. Thank you.

If you enjoyed this article, please donate to TMS to join the growing list of TMS Supporters.

Share this article:

Creative Commons License
This work is licensed under a CC BY-NC 4.0 License.

Comments are closed.